Tietosuojalauseke

Tietosuojaseloste 1. Rekisterinpitäjä Yritys: Kauneuspalvelut Aija Rahkola Ky Y-tunnus: 1956148-1 Osoite: Kirkkopuistonkatu 19 As 7, 74100 Iisalmi Puhelin: 040 7477964 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Nimi: Aija Rahkola Sähköpostiosoite: aija@aijarahkola.fi
 3. Kenen tietoja kerätään? • Asiakkaat • Potentiaaliset asiakkaat
 4. Henkilötietojen käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella • projektihallinnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen • konsulttitoimiston palvelujen myyntiin ja markkinointiin • yleiseen asiakkaille tiedottamiseen • Henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksen perusteella tilausvahvistuksessa Asiakkuuksien hallintarekisterin tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty. Tietoja voidaan käyttää kuitenkin rekisterinpitäjän muissa omissa rekistereissä sekä oman toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin.
 5. Mitä tietoja kerätään? Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot • nimi • yhteyshenkilö • sähköposti • puhelinnumero • osoite • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista • Asiakkaiden henkilötietoja
 6. Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ylläpitämisen ajan. Asiakkuuden päätyttyä poistamme henkilötiedot tai sovittaessa säilytämme tietoa pitempään.
 7. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääosin asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (HetiL 8 § 1 ja 2 kohdat) ja hänen toimeksiantoon liittyvistä asiakirjoista (HetiL 8 § 5 kohta). Rekisteriä päivitetään asiakkaalta ja projektien eri vaiheissa saaduilla tiedoilla. Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 8. Oikeutesi Sinulla on seuraavat oikeudet. Pyynnöt ohjataan osoitteeseen: aija@aijarahkola.fi • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Sinulla on oikeus tarkastaa hallussamme olevat henkilötietosi. Mikäli havaitset tiedoissa puutteita voit pyytää meitä täydentämään ne ottamalla yhteyttä ylläolevaan osoitteeseen. • Vastustamisoikeus Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos koet meidän käyttäneen niitä väärin. • Poisto-oikeus Sinulla on oikeus pyytää poistamaan sinusta kerätty henkilötieto tai voit pyytää poistamaan ne henkilötiedot, jotka koet tarpeettomiksi asiakassuhteen hoitamista varten. • Suoramarkkinointikielto Sinulla on oikeus kieltää käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, etämyyntiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, profilointiin, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen. • Valitusoikeus Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet toimintamme olevan ristiriidassa tietosuojalainsäädännön kanssa.
 9. Tietojen luovutukset Tietoja voidaan luovuttaa Kauneuspalvelut Aija Rahkola Ky:n toimesta kolmannelle osapuolelle tarpeen mukaan. Tällaisia tilanteita ovat markkinointikampanjat sekä alihankinta. Tietojen omistus siirtyy kolmannelle osapuolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta laajempaan käyttöön. Varmistamme, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme näitä palveluntarjoajia:
 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 11. Rekisterin suojauksen periaatteet Aineistot ovat sähköisessä muodossa salasanojen takana. Salasanat vaihdetaan säännöllisin väliajoin. Asiakkaan tietoihin pääsee asiaa hoitavat yrityksen henkilöt.
 12. Evästeet Tämä sivusto käyttää evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selainta tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla tunnistamme seuraavia asioita ja pystymme niiden avulla seuraamaan sivuston analytiikkaa, joka auttaa meitä parantamaan toimintaamme: • IP -osoite • kellonaika • vieraillut sivut • selaintyyppi • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivuille • maakohtaiset käyttäjätiedot sivuston suojauksen tukena ämä on esimerkkisisältöä, voit korvata tämän omilla teksteillä ja kuvilla.